خط مشي شرکت

 شرکت رهسرا ـ سهامي خاص به عنوان يک سازمان پروژه محور در زمينه اجراي پروژه‌ها، تامين تجهيزات و انجام کارهاي مهندسي فعاليت مي‌کند. مدیریت شرکت با تاكيد بر ارتقاء و بهبود مستمر کيفيت خدمات قابل ارائه و به موازات گسترش زمينه‌هاي فعاليت‌ شرکت و افزايش توانمندي اجرائي، تداوم و افزايش رضايت کارفرمايان را سرلوحه فعاليت‌هاي خويش قرار داده است. در عين حال خود را به حفظ محيط‌زيست و پيشگيري از آلودگي و اتلاف منابع آن در محدوده اثر خود در حوزه ستادي و ايجاد محيط کار بهداشتي و ايمن براي کارکنان شرکت متعهد مي‌داند.

در اين راستا، ضمن پايبندي به قوانين و ساير الزامات، اعتقاد دارد که با ايجاد محيطي مشارکتي، کارکنان سازمان، به عنوان با ارزشترين سرمايه شرکت وظيفه خود خواهند دانست که با افزايش مهارتها و اثربخشي و گسترش دانش خود و درک کامل انتظارات کارفرمايان در جهت رسيدن به اهداف سازمان تلاش نمايند.

 مديريت رهسرا درمسير نيل به اين خواسته‌ها به استفاده از سيستم‌ها و روش‌هاي نوين مديريتي تاکيد مي‌نمايد و آخرين ويرايش مجموعه استانداردهايISO 9001 وISO 10006 وISO 14001 وOHSAS18001 و ISO/TS 29001 را به صورت سيستم مديريت يکپارچه (IMS) و به عنوان مدل اجرائي خود انتخاب نموده است و با تلاش و برنامه‌ريزي در چارچوب استانداردها و با راهنماي عمل قرار دادن آنها همواره در جهت بهبود مستمر روش‌هاي انجام کار و مديريت کيفيت در پروژه‌هاي خود تلاش مي‌نمايد. اين خط مشي درصورت نياز و بطور ساليانه مورد بازنگري قرار مي‌گيرد.

گواهينامه‌هاي اخذ شده

شرکت رهسرا ـ سهامي خاص در تاريخ‌هاي 2009.01.14 و 2011.01.24 به افتخار دريافت گواهينامه‌هاي بين‌المللي شامل:

 • استاندارد مديريت کيفيت (ISO 9001:2008)
   

 •  استاندارد مديريت کيفيت در اجراي پروژه‌ها (ISO 10006:2003)
   

 •  استاندارد محيط زيست (ISO 14001:2004)
   

 •  سري‌هاي ايمني و بهداشت حرفه‌اي (OHSAS 18001:2007)
   

 •  مدیریت کیفیت خاص صنایع نفت ، گاز و پتروشیمي استاندارد (ISO/TS29001:2010)
   

 •  مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست(HSE-MS)  

 نائل شده است و الزامات آنها را در قالب سيستم مديريت يکپارچه (IMS) در سازمان مرکزي خود و پروژه‌ها مستقر کرده و به اجرا درآورده است. نام شرکت رهسرا در فهرست شبکه جهانيIQNET درج شده است. مديريت و کارکنان شرکت با اراده‌اي راسخ در جهت بهبود مستمرکيفيت و ارتقاء روشهاي مديريت پروژه‌ها تلاش همه جانبه‌اي را انجام مي‌دهند.

   | تماس با ما   |  گواهینامه ها | پروژه ها |زمینه های فعالیت | درباره ما

| صفحه اصلی |